Επικοινωνία

Αριστοτέλους 6, Τριανδρία, Τ.Κ. 55337, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: (+30) 2310933861

email: basilios@koumbakis.com