Κουμπάκης Βασίλειος

Μηχανολόγος Μηχανικός απόφοιτος τоυ Technical University Sofia το 1982.

Βασική επαγγελματική ενασχόληση η μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων όπως και η διδασκαλία μηχανολογικών μαθημάτων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της τριτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η βιομηχανική εμπειρία δίδει την αντίστοιχη βαρύτητα στην ποιότητα της επαγγελματικής ενασχόλησης, ενώ η συμμετοχή στα διοικητικά όργανα διοίκησης των μαζικών φορέων των μηχανικών προδίδει την κοινωνική ευαισθησία.

Η συνεργασία με σημαντικές κατασκευαστικές εταιρίες σε ενεργειακά έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό πρόσφερε τη δυνατότητα αναζήτησης μη συμβατικών-καινοτόμων λύσεων για επίλυση μηχανολογικών και ενεργειακών προβλημάτων.

Ο καινοτόμος τρόπος επίλυσης μηχανολογικών και ενεργειακών προβλημάτων παρουσιάζεται στις εφευρέσεις και μελέτες που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα.