Кумбакис Василиос

Машинен Инженер завършил Техническия Университет София 1982 г.

Главни професионални занимания са проектирането на машинноелектрически системи както и преподаването на машинни предмети в образователни институции на висшето и средното образование.

Индустиалния опит дава съответната тежест на качеството на професионалните занимания а участието в ръководните органи на инженерните масови организаций  показва обществената интерсованост.

Сътрудничеството с значителни фирми изграждащи енергийни проекти в Гърция и чужбина даде възможноста за търсенето на неконсервативни-инновативни решения на мишинни и енергиини проблеми.

За часто от научната работа може да се информира някой от публикуваните статий, издадената книга, семинарните лекции, конферентни презентации, който са представени в този уебсайт.

Инновативния начин за решения на машинни и енергиини проблеми са показани в изобретенията и проектите който са представени в този уебсайт.